Hunden……människans kanske bästa vän

Publicerad av

Jag tycker om läsa om olika forskningar kring vår bästa vän hunden.

Per Jensen är en etolog som jag följer och kan ha väldigt intressanta forskningar om djur och speciellt om hunden.

Den forskningen jag läste om nu handlar om Pro-socialt beteende. Det kallar man det när ett djur hjälper ett annat i en utsatt situation.

Hos råttor har det visat sig att vissa råttor delar med sig av sin mat till råttor som inte har något alls. De har även visats sig att de kan hjälpa råttor ut ur burar om de påvisar ett stresspåslag. Då fick man tanken på att testa detta beteende på hundar.

Studien omfattade 47 vanliga sällskapshundar av olika ras, kön och ålder, samt 10 militärt tränade sökhundar. Under själva experimentet stängde man in ägaren i en garderobsliknande bur (se bilden ovan) och undersökte sedan om hunden skulle öppna dörren för att hjälpa personen ut. I hälften av fallen stod ägaren tyst och lugn och i den andra hälften agerade hen upprört och stressad, låtsades gråta och skrek på hjälp. Hunden rörde sig fritt och alltihop videofilmades utan att någon annan person befann sig i rummet. För att öppna dörren och släppa ut ägaren behövde hunden krafsa undan en blockerande tyngd.

Resultaten visade att bara någon enstaka hund öppnade dörren om ägaren var tyst och stilla, men om hen spelade upprörd och stressad blev resultatet annorlunda. I det läget öppnade omkring hälften av sällskapshundarna dörren och 6-8 av de 10 sökhundarna gjorde detsamma. Forskarna fann att hundarna hade en förhöjd puls när ägaren agerade stressad och menar att det tyder på att deras beteende drevs delvis av det man kallar “känslosmitta”, eller empati. 

Slutsatsen av studien är att åtminstone vissa hundar uppvisar ett tydligt pro-socialt beteende som kan tyda på såväl empati som målinriktning. Ytterligare forskning kommer att behövas för att avgöra vad det är som stimulerar det pro-sociala beteendet hos vissa hundar och vad som gör att den andra hälten inte verkar reagera på samma sätt. 

Men som många hundägare redan vet om så visar det även på forskningsnivå att ni har valt den mest lojala vännen man kan få.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *